تجربه چندین ساله

برگزاری رویداد و نمایشگاه بخشی از فعالیت‌هایی است که به واسطه ی نیاز همکاران تجاری در این سال ها مورد توجه ما قرار گرفته و همواره نمایشگاه ها و رویدادهایی که برگزار کرده‌ایم بخشی از یک طرح بزرگتر بوده‌اند. از آنجا که باور داریم برای ورود به هر حوزه‌ای و انجام هر کاری باید که بهترین باشیم، پس امروز واحد مستقل برگزاری رویدادها و نمایشگاه های تحلیلگران عصر اطلاعات یکی از فعال‌ترین و پویاترین واحدهای شرکت است که از تکاپوی انجام کارهای جدید بازنمی‌ماند.

گالری

زمینه‎های فعالیت

پس از سال ها تجربه در زمینه ی مدیریت روابط عمومی، مستندسازی و مدیریت رسانه در نمایشگاه ها و رویدادهای ملی و بین‌المللی، تحلیلگران عصر اطلاعات با راه اندازی واحد نمایشگاه‌ها و رویدادها علاوه بر تیم‌سازی حرفه‌ای در راستای ارائه خدمات رسانه‌ای و روابط عمومی، برگزاری مستقل رویدادها و نمایشگاه ها از برنامه‌ریزی تا اجرا را نیز در دستور کار این واحد قرار داد.